OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatelem stránek www.reality-chmelar. cz je společnost REALITY
CHMELAŘ s.r.o., se sídlem nám. Přemysla Ot. II 11/7, 370 01 České
Budějovice 1, Česká republika, IČO 28108558
Co od Vás potřebujeme ?
Společnost REALITY CHMELAŘ s.r.o. Je správcem osobních údajů, které nám
Vy jako zákazník poskytujete. Shromažďujeme o Vás jen základní osobní
údaje, nikoliv  informací nebo informace k lokaci. Zahrnují jméno,
příjmení, adresu, telefoní číslo, IČO, email atp.
Proč to potřebujeme ?
Potřebujeme znát Vaše základní osobní údaje , abychom Vám mohli
poskytnout služby v souladu s touto smlouvou. Shromažďujeme pouze takové
Vaše osobní údaje, které potřebujeme k poskytování těchto služeb.­
Osobní údaje budou předány ke zpracování makléřům, kteří jsou oprávněni
poskytovat realitní služby na základě mandátní smlouvy se společností
REALITY CHMELAŘ s.r.o. Makléři budou zpracovávat osobní údaje za účelem
zprostředkování prodeje, koupě, pronájmu či jiné dispozice
s nemovitostí, a to po dobu neurčitou.Váš souhlas lze kdykoli vypovědět, vyjma zákon. důvodů.
Veškeré osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů má každý
právo nahlížet do svých osobních údajů, právo opravovat je a také má
další práva v souladu s ustanovením § 21 zákona o ochraně osobních
údajů.
Jak s osobními údaji nakládáme ?
K Vašim údajům nemá přístup žádná třetí strana, s vyjímkou případů, kdy
k tomu je zákonný důvod. Máme ve společnosti zavedenou politiku
bezpečného nakládání s informacemi, která zahrnuje i bezpečné zpracování
Vašich osobních údajů.
Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu. A ze zákonné lhůty( Finanční úřad atp.)